Wyciąg z regulaminu DTS Partner - nagoryd

Wyciąg z regulaminu programu DTS Partner

Nagrody Wymiana Punktów na Nagrody

V. Nagrody

1. Warunkiem otrzymania nagrody jest zwrot podpisanego regulaminu Programu DTS Partner na adres 31-331 Kraków ul. Północna 3.

2. Nagrody Uczestnik wybiera na podstawie zakupów dokonanych w czasie promocji.

3. Uczestnik ma obowiązek w momencie odbierania Nagród sprawdzić czy są one zgodne z zamówieniem, sprawne, kompletne i czy nie posiadają wad.

4. W przypadku wad technicznych Nagrody, która podlega gwarancji, Uczestnik DTS Partner korzysta z praw przewidzianych w karcie gwarancyjnej dołączonej do Nagrody. Produkty biorące udział w promocji nie podlegają zwrotowi.

5. Organizator zastrzega, że informacje o Nagrodach (w tym zdjęcia, parametry) prezentowane w Katalogu Nagród lub innych materiałach opublikowanych przez Organizatora, wskazują wyłącznie na rodzaj Nagrody, i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do uaktualniania, w każdym czasie, Katalogu Nagród, w tym usuwania dotychczasowych i wprowadzania nowych Nagród, zmiany rodzajów i wartości punktowanych Nagród, w szczególności w celu zapewnienia atrakcyjności Programu, jak również z przyczyn techniczno-organizacyjnych lub w związku ze wzrostem kosztów przyznawania Nagród.

7. Organizator, czyli firma DTS podmiotom gospodarczym wystawia faktury VAT za produkty i usługi wydane Uczestnikom w Programie Partnerskim w cenie 1,00zł netto za 1 szt. Organizator, czyli firma DTS osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej za produkty i usługi wydane Uczestnikom w Programie Partnerskim wystawia do 28 lutego następnego roku podatkowego PIT-8C. W/w osoba ma obowiązek rozliczyć i zapłacić podatek od otrzymanej nagrody w terminie ustawowym.

8. Nagrody można zamawiać na bieżąco lub zgromadzić więcej Punktów i wykorzystać je w ostatnim miesiącu promocji tj. grudzień 2020.

9. Istnieje możliwość przełożenia zebranych Punktów na następny rok, pod warunkiem zgłoszenia.

10. DTS zastrzega sobie prawo do dostarczenia zamiennika Nagrody o podobnej wartości oraz do zmiany terminu promocji. Organizator ma również prawo dowolnie zmienić asortyment Nagród w Programie DTS Partner, jednocześnie informując o tym Uczestników Programu za pośrednictwem stronie internetowej www.partner.drukarkitoneryserwis.pl.”